Workshops

Hoe kom ik over op de ander? Hoe creëer ik een gelijkwaardige sfeer in mijn gesprekken? Hoe stemmen we op elkaar af als team? Een haptonomische workshop kan heel veel inzicht geven in hoe we met elkaar omgaan en hoe we contact maken. Voor zorgverleners (eventueel in opleiding) of in een ander zakelijk team ben ik beschikbaar om workshops te geven en zo de afstemming te vergroten.

Voorlichting

Ik ben hartstochtelijk gemotiveerd om vrouwen, hun partners en zorgverleners te inspireren om meer vanuit vertrouwen naar geboorte te kijken. Ook zet ik me in om vrouwen bewust te maken van hun rechten en hun mogelijkheden wanneer zij eenmaal zwanger zijn. Protocollen zijn een middel om een hoog niveau van zorg te waarborgen, een houvast voor de zorgverlener om de juiste beslissingen te maken wanneer zich (risico’s op) complicaties aandienen. Maar ze zijn niet ontworpen om voor ieder individu een passende oplossing te bieden. De ouders mogen altijd zelf beslissen of voorgesteld beleid voor hen een passend aanbod is. Dit is voor heel veel (aanstaande) ouders helemaal niet zo vanzelfsprekend. En laten we eerlijk zijn, voor veel zorgverleners ook niet. Ik sla graag de brug tussen cliënt en zorgverlener om de zorg beter afgestemd te maken op ieders wensen en behoeftes.